Korsu »

Historia

1920-luku

Korsun toiminta sai alkunsa vuonna 1923, kun kirvesmies Yrjö Keski-Korsu rakensi pihansa perälle verstaan ja alkoi toimia itsenäisenä puuseppänä. Verstaassa valmistui ovia, ikkunoita, huonekaluja ja muita puusepän tuotteita.

1930-luku

1930-luvulla kysynnän kasvaessa Yrjön pojat Eino, Yrjö ja Väinö liittyivät mukaan verstaan toimintaan. Yritykseen hankittiin ensimmäinen kone, jolla voitiin sahata, höylätä, jyrsiä ja porata. Vuonna 1935 Yrjö Keski-Korsulle myönnettiin ensimmäinen liikennelupa henkilöautolle. Tätä voi pitää alkuna yrityksen kuljetustoiminnalle.

1940-luku

Sodan aikana yritys toimi pienimuotoisesti ja valmisti Puolustusvoimien tarpeisiin muun muassa suksia. Yrityksen perustajan, Yrjö Keski-Korsun kuoleman jälkeen vuonna 1941 hänen lapsensa ottivat vastuun yrityksen toiminnasta.

1950-luku

Sotakorvaustöiden päättyminen aiheutti suuren muutoksen yrityksen toimintaan. Työvoimaa vähennettiin ja yritys joutui etsimään uusia toiminta-alueita. Puualan tuotteiden valmistuksen lisäksi päätettiin aloittaa rakennustoiminta Raahessa ja lähiympäristössä.

1950-luvun alkupuolella aloitettiin kuorma-autokuljetukset omien tarpeiden lisäksi myös ulkopuolisille asiakkaille. Aluksi kuljetettiin lähinnä soraa ja kappaletavaraa. Vuosikymmenen lopulla kuljetusten tärkein asiakas oli Raahe Oy, jonka valmistamia teräsrakenteita kuljetettiin lähinnä Pohjois-Suomen voimalaitostyömaille.

Yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja Korsu Oy rekisteröitiin 20.1.1950. Yhtiön ensimmäisenä toimitusjohtajana aloitti Eino Keski-Korsu, edesmenneen Yrjön vanhin poika.

1960-luku

Kuljetuksia, jotka olivat muuttuneet pääasiassa teräsrakenteiden sopimuskuljetuksiksi, suoritettiin kolmella perävaunullisella kuorma-autolla. Tärkeimmän asiakkaan, Raahe Oy:n kanssa kehitettiin läheisessä yhteistyössä heidän tarpeisiin soveltuvaa erikoiskalustoa, esimerkiksi pitkien kappaleiden kuljettamiseen käytettyjä ohjattavia perävaunuja. Raahe Oy:n tuotteita kuljetettiin Suomen, Ruotsin ja Norjan puunjalostusteollisuuden ja kaivosten rakennuskohteisiin.

Edellisellä vuosikymmenellä aloitettu rakennustoiminta lopetettiin vähitellen. Tuotantotiloissa valmistettiin pääasiassa ovia ja ikkunoita sekä höylättiin puutavaraa.

1970-luku

Tärkeimmän asiakkaan tuotteiden muututtua kuljetukset suuntautuivat pääasiassa Etelä-Suomeen, jonne kuljetettiin suurten nostureiden osia ja komponentteja sekä valimotuotteita. Paluukuormina tuotiin rakenneteräksiä ja rakennustarvikkeita.
Kuiva-aineiden säiliökuljetukset alkoivat teräsvalimon tarvitseman kaavaushiekan kuljetuksilla. Kuljetuksia suoritettiin kuudella ajoneuvoyhdistelmällä.

Tehtaan tuotanto keskittyi pelkästään ovien valmistukseen. Eino Keski-Korsun jäätyä eläkkeelle, yhtiön toimitusjohtajana jatkoi hänen nuorin veljensä Pentti.

1980-luku

Kuljetukset jatkuivat pääasiassa edellisellä vuosikymmenellä vakiintuneella tavalla. Kuiva-aineiden säiliökuljetuksille löytyi uusia asiakkaita ja kuljetustarpeita. Vuosikymmenen lopulla lopetti pitkäaikainen ja merkittävä asiakkaamme tuotantonsa Raahessa. Tämä aiheutti suuren muutoksen teräsrakennekuljetuksissa. Säiliökuljetusten lisääntyminen auttoi sopeutumaan rahtikuljetusten vähenemiseen.

Ovitehtaan toimitiloja laajennettiin tasaisin väliajoin ja konekantaa uusittiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

1990-luku

Vuonna 1991 liikenneluvista poistettiin tarveharkinta ja liikennealueet laajenivat. Konttiliikenteen käynnistyminen Pohjois-Suomen satamiin loi uusia kuljetustarpeita. Korsu Oy reagoi tarpeisiin hankkimalla käyttöönsä monipuolisen kaluston erilaisiin konttikuljetuksiin, mukaan luettuna konttien maahanlaskuun ja -nostoon tarvittavat välineistön. 1990-luvulla myös kuiva-aineiden säiliökuljetukset lisääntyivät ja asiakkaiden kanssa kehiteltiin uusia kuljetusratkaisuja. Kuljetuskalusto lisääntyi noin yhden ajoneuvoyhdistelmän vuosivauhdilla samalla kun vanhempaa kalustoa nykyaikaistettiin.

2000-luku

Korsu Oy saavutti luotettavan, laadukkaan ja monipuolisen toimijan aseman asiakaskuntansa keskuudessa. Kuljetukset jatkuivat edelleen kuiva-aineiden säiliökuljetusten, konttikuljetusten sekä erikois- ja vaihtolavakuljetusten muodossa koko Suomessa ja Pohjoismaissa. Tästä on osoituksena aloittamamme puupellettien jakelu pienkäyttäjille, johon kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa erikoiskaluston, jollaista ei ole aikaisemmin ollut käytössä. Kuljetuskalustomme lisääntyi noin yhdellä ajoneuvoyhdistelmällä joka vuosi ja uudistimme entistä kalustoa vastaamaan nykyajan tarpeisiin.

2010-2015

2000-luvulla Korsu Oy vakiinnutti paikkansa luotettavana, laadukkaana ja monipuolisena toimijana asiakaskuntansa keskuudessa. Kuljetukset jatkuivat kuiva-aineiden säiliökuljetusten, konttikuljetusten sekä erikois- ja vaihtolavakuljetusten muodossa Suomessa ja Pohjoismaissa. Kalusto kasvoi edelleen, ja entistä kalustoa uudistettiin vastaamaan nykyajan tarpeita.

2010-luvulla Korsu Oy nousi suurimmaksi toimijaksi kuiva-aineiden säiliökuljetuksissa Pohjois-Suomessa. 1.3.2011 alkaen Korsu Oy siirsi perinteikkään ovituotantonsa tytäryhtiölleen Korsu Ovet Oy:lle.

Vuonna 2013 lainsäädännössä toteutettu muutos ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassoissa aiheutti suuren investointipaineen kuljetuskaluston osalta etenkin kuiva-aineiden säiliökuljetuksissa. Nopealla reagoinnilla Korsu Oy pystyi säilyttämään kilpailukykynsä muuttuneessa tilanteessa.

2015-2019

Vuosikymmenen tärkeimpänä puheenaiheena voidaan pitää ilmastonmuutosta. Se loi paineita myös liikennepäästöjen vähentämiseksi. Ajoneuvoissa otettiin käyttöön pakokaasujen puhdistusmenetelmiä; uusilla menetelmillä pakokaasut puhdistuivat, mutta vikaherkkyys sekä huolto- ja korjauskustannukset lisääntyivät. Kaasukäyttöiset autot tulivat vaihtoehdoksi perinteisille dieselmoottorilla varustetuille autoille. Vuoden 2019 lopulla Korsu Oy otti käyttöön ensimmäisen LNG-kaasulla toimivan puoliperävaunun vetoauton konttikuljetuksissa.

Vuosikymmenen lopulla Korsu Oy:n ajoneuvoyhdistelmien määrä oli kasvanut lähes 50:een ja henkilöstöä oli noin 80. Yritys on ollut edelläkävijä biokaasua polttoaineena käyttävien ajoneuvoyhdistelmien osalta jo vuodesta 2018 lähtien.

2020-luku

Korsun uusi 500 hevosvoimainen rekkaveturi oli näytillä Gasumin kaasutankkausaseman avajaisissa Keminmaalla 15.11.2023.

”Biokaasun tankkausverkoston laajeneminen Pohjois-Suomeen edesauttaa toimintaamme valtakunnallisena kuljetusyrityksenä”, Pekka Keski-Korsu toteaa.

Tänä päivänä Korsu Oy:n palveluksessa on 61 ajoneuvoyhdistelmää ja noin 90 työntekijää.